Seadused

 • Liiklusseadus
 • Liikluseeskiri
 • Maastikusõidukite liiklemise eeskiri
 • Mootorsõidukijuhi eksamineerimise ja juhtimisõiguse andmise eeskiri ning juhiloa vormid
 • A-kategooria ja A1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise riiklik õppekava
 • Maastikusõiduki registreerimise eeskiri
 • Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise eeskiri
 • Registreerimisele kuuluvate maastikusõidukite loetelu
 • Teel liikleva mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundi kontrollimise eeskiri
 • Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
 • Maastikusõiduki tehnoseisundi kontrollimise eeskiri ning maastikusõiduki tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded
 • Mootorsõiduki heitgaasis sisalduvate saasteainete heitkoguste, suitsususe ja mürataseme piirväärtused